Proje Nedir ?

20396.70 metrekare arsa üzerine inşa edilecek olan ve gerekli tüm ruhsatları alınmış olan İstanbul AVM projesi olup, 03.03.2021 tarihinde projenin inşaatına başlanmıştır.

Proje Nerede ?

İstanbul un en hızlı değerlenen bölgelerinden olan Başakşehir şehir meydanının tam merkezinde : Başakşehir Belediyesi yeni hizmet binasına, Merkez Camisine, Millet Bahçesine komşu konumdadır.Ayrıca; Türkiye nin faaliyete geçmiş ve geçecek olan en büyük projelerinden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastahanesi, İstanbul Yeni Havalimanı ve Kanal İstanbul projelerinin kesişme noktasında yer almaktadır.

Neden Başakşehir ?

Başakşehir; Türkiye’mizin asil geçmişi ile vizyoner geleceği arasında inşa edilen köprünün adıdır. Mimari estetiğin modern altyapı ile, kültürel zenginliğin global değerler ile, konforlu yaşamın akıllı şehir teknolojileri ile, geniş yeşil alanların sayısız sosyal donatılarla beraber yaşadığı Başakşehir geleceğin modern Türkiye’sinin parlayan yıldızıdır. Türkiye’nin global ölçekli onlarca projesine ev sahipliği yapan Başakşehir; İstanbul’un en katma değerli bölgelerinden biri olmasının yanısıra; sosyo-kültürel zenginliği ile de İstanbul’un tüm dünya milletlerinden misafirlerini konuk eden gerçek bir uluslararası marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Projemiz, İstanbul’un yüzakı Başakşehir’in global ölçekteki planlarına hizmet ederek, bölgesinin parlayan yıldızı olma hedefindedir. Yaşam merkezimiz ile özelde Kayaşehir genelde Başakşehir bölgesinin tamamında yaşanacak turistik ve ticari hareketlilik ile bölge yatırımcılarının kazanımları hızla katlanacaktır. Aynı zamanda projemiz kapsamında inşa edilecek birçok donatı ile; hem bölge insanımızın ihtiyaçlarının karşılanması hemde Başakşehir’i İstanbul’un en modern turizm-ticaret merkezi haline getirilmesi binlerce istihdamın ve yeni iş sahalarının doğması sağlanacaktır.

Projeden Satış Yapılmakta mıdır ?

Hayır, bu projeden bağımsız tapu satışı yapılmamaktadır.Ancak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerince, Anonim Şirket ortağı olarak projenin tamamına hissedar olarak ortak olunabilir.

Projeye Hangi Koşullarda Katılabilirim ?

İlgili Kanunlarca ve yasal düzenlemelere uygun olarak hazırlanan Hissedarlar sözleşmesiyle B grubu Hamiline yazılı pay devriyle şirket ortağı statüsünde katılmak mümkündür.

Şirketten Belirtilen Şekilde Hisse Edinmesi Halinde Hangi Hakları Elde Ederim ?

AVM projesinin tamamlanıp hizmete açılmasıyla birlikte, şirketin faaliyetleri (taşınmazların işletilmesi kiralamasından doğan gelirler, reklam gelirleri, ciro payı gelirleri vb) sonucunda dönemsel olarak (mali yıl içinde) elde edeceği net dağıtılabilir kardan temettü alma hakkınız olacaktır. Ortaklıktan ayrılmanız halinde (pay senedinizi devretmeniz durumunda) temettü dağıtım veya kar dağıtım haklarınız da sona erecektir.

Projeyi Neden Bu Finansman Modeli ile Yapıyoruz ?

AVM Projesini bu finansman modeli ile hayata geçirmemizin başlıca nedenleri; Ortaklar veya yatırımcılarla bir araya gelmek suretiyle, hem daha düşük maliyetlerle projenin finansmanı sağlanmış, hem ortakların/yatırımcıların menfaatleri artmış, hem de projenin uygulanması noktasında hız ve pratiklik kazanılmış oluyor. Ayrıca; banka kredileri kullanmaksızın hayata geçirilecek projemizin finansmanının bu modelle karşılanması ile yüklü miktardaki finansman maliyetlerine katlanılmazken, ortakların/yatırımcıların karları da katlanarak artmış oluyor.

Şirketin Bütün Sermaye Payları Yeni Pay Sahiplerine Bedeli Karşılığında Devredildi mi ?

Hayır. Şirketin sermayesi, 400 pay senedi karşılığında peyderpey 450.000.000,00,-TL’sına çıkarılacaktır. Sermaye payları, A Grubu Nama yazılı ve B Grubu Hamiline yazılı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. A Grubu Nama yazılı pay senetleri; İnş. A.Ş. ile A.Ş. ne ait olduğundan devre konu edilmemektedir. B Grubu Hamiline yazılı pay senetleri hissedarlar devir sözleşmesi ile yeni ortaklara/yatırımcılara devredilmektedir.

Projenin İşletmesi Kim Tarafından Yapılacak ?

Başakşehir’in en değerli turizm ve ticaret imarlı arsası üzerinde gerçekleştirilecek AVM projemizin, turizm ve ticari unsurlarının operasyonel yönetimleri alanlarında Dünya’nın en seçkin ve en büyük yönetim firmalarından olan ile beraber gerçekleştirilecektir.