Loading...

İlk Çocuğun Yaşı

İkinci Çocuğun Yaşı

Üçüncü Çocuğun Yaşı

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin
ifşa ve gizlilik politikası

- EBOOKING TURIZM GAYRIMENKUL ITHALAT IHRACAT TICARET LIMITED ŞİRKETİ ne aktarılan kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel bilgiler aşağıda verilmiştir. eBooking Turizm, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. 10. eBooking Turizm den doğan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla, kişisel verilerin korunmasına ilişkin bu açıklama metnini mevcut mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde dilediği zaman güncelleme hakkı saklıdır.

1) eBooking Turizm in kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanımına ilişkin çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. İlk etapta kişisel verilerin korunmasına ilişkin esaslar belirlendi. Ayrıca 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin bir hüküm yer almaktadır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri ile kişisel verilerin korunması için bazı durumlarda cezai yaptırımlar öngörülmektedir. Öte yandan, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği nden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için veri toplamamız ve kullanmamız gerekmektedir.

2) e-Rezervasyon, kişisel verileri toplamak için hangi yöntemleri kullanır?

- www.ebookingistanbul.com internet sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden işlem yapan müşterilerimizin vermiş olduğu veriler, müşterilerimizin rızası ve mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmektedir.

- Ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek için ve yasal yükümlülükleri çerçevesinde www.ebookingistanbul.com, sitede belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gezinme bilgilerinizi güvenli bir şekilde toplayacak, işleyecek ve saklayacaktır. bu profilin metni. Veri koruma beyanı. Site, özel promosyonlar yapmak, promosyon ve pazarlama teklifleri sunmak, İnternet Sitesi veya Mobil Uygulamanın içeriğini size uygun olarak geliştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla bilgi toplar Sitedeki tarama bilgilerinizi ve/veya kullanım geçmişinizi izleyebilir.

3) eBooking Turizm kişisel verileri hangi amaçlarla kullanır?

eBooking Turizm mevzuatın izin verdiği hallerde ve ölçülerde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, ifşa edebilecek, aktarabilecek, sınıflandırabilecek ve üçüncü kişilere işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla kullanılır:

- Müşteri/alışveriş yapanın kimlik bilgilerini web sitesi/mobil uygulama aracılığıyla onaylayın /

- Adresi ve diğer gerekli iletişim bilgilerini kaydetmek için

- Müşterilerimizle Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un ilgili maddeleri kapsamında imzaladığımız sözleşmelerin şartları, güncel durumu ve güncellemeleri hakkında iletişim kurmak ve gerekli bilgileri vermek

- İşleme esas olacak tüm kayıt ve belgeleri elektronik (internet/mobil vb.) veya kağıt ortamda düzenlemek

- Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un ilgili maddeleri kapsamında imzaladığımız sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri yerine getirmek için

- Kamu güvenliğine ilişkin konularda talep üzerine ve mevzuata uygun olarak kamu görevlilerine bilgi vermek

- Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşatmak, müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak, ilgilerini çekebilecek ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi vermek

- Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitelerinden ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tespit etmek ve bunları müşterinin çevresini analiz etmede, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanmak üzere kullanmak, elektronik ve/veya anketler düzenlemek. anlaşmalı kurumlar aracılığıyla fiziksel ortamlar

- Taahhüt kuruluşlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müvekkillerimize önerilerde bulunabilmek, müvekkillerimizi hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek

- Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek

- Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve mevcut mevzuattan doğan haklarımızı kullanmak için

5) eBooking Turizm kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

eBooking Turizm ile paylaşılan kişisel veriler, eBooking Turizm in gözetim ve denetimine tabidir. eBooking Turizm, veri sorumlusu olarak yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bilgilerin gizliliğini ve bütünlüğünü korumak için gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamakla yükümlüdür. Bu konudaki taahhüdümüzün bilincinde olarak, veri gizliliğine ilişkin uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun olarak belirli aralıklarla sızma testleri gerçekleştirilmektedir ve bu vesileyle, veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bildiririz.

6) eBooking Turizm kişisel verilerinizi paylaşır mı?

- Müşterilerimizin kişisel verileri, müşterilerimizin rızası çerçevesinde üçüncü kişilerle paylaşılmakta ve kural olarak müşterilerimizin rızası olmaksızın kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. yükümlülükleri, kişisel veriler mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile paylaşılmaktadır. Ayrıca kişisel veriler, taahhüt ettiğimiz hizmetlerin sağlanması ve verilen hizmetlerin kalitesinin kontrol edilebilmesi için anlaşmalı üçüncü taraflara aktarılmaktadır.

- Verilerin üçüncü kişilere aktarımı sırasında hak ihlallerinin önlenmesi için gerekli teknik ve hukuki tedbirler alınmaktadır. Ancak, eBooking Turizm, üçüncü şahıs veri koruma politikaları ve üçüncü şahıs sorumluluğu riskleri alanında meydana gelen ihlallerden sorumlu değildir.

7) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ndan doğan haklarınız nelerdir?

a) İşlenip işlenmediğini öğrenin

b) işlenmişse bilgi isteyin

c) Tedavinin amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenin

d) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.

f) Taşıt Koruma Kanunu nun 7. Maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde silme/imha talebi

h) Münhasıran otomatik sistemlerle yapılan analizler nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

i) Hatalı işlemden dolayı zarara uğramanız halinde tazminat talep etme hakkınız olduğunu hatırlatmak isteriz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sahip olduğunuz haklar, eBooking Turizm in yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişiklikler olması durumunda yeni mevzuata uygun olarak sayfamızda bu bilgileri güncelleyeceğimizi ve güncellemeleri kolayca takip edebileceğinizi bildirmek isteriz. istediğiniz zaman bu sayfada.

8) Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sahip olduğunuz haklar eBooking Turizm in yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişiklikler olması durumunda yeni mevzuata uygun olarak sayfamızda bu bilgileri güncelleyeceğimizi ve güncellemeleri kolayca takip edebileceğinizi bildirmek isteriz. istediğiniz zaman bu sayfada.

9) Verilerin güncel ve doğru olduğundan nasıl emin olabilirim?

- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nun 4. Bölümü uyarınca eBooking Turizm, kişisel verilerinizi doğru ve güncel tutmayı taahhüt eder. Bu kapsamda eBooking Turizm in yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin eBooking Turizm ile doğru ve güncel verilerini paylaşmaları gerekmektedir. Verileriniz herhangi bir şekilde değiştirilirse, aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

10) Bir eBooking Turizm e kişisel verilerinizle ilgili bir soru sormak ister misiniz?

- Kişisel verileri saklama ve imha etme politikamız var. Kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için ebookingturizm@gmail.com e-posta adresinden bize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

11) İletişim bilgileri

Şirket Adı: EBOOKING TURIZM GAYRIMENKUL İTALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

Adres: BAŞAK MAH. YUNUS EMRE CAD. 4. ETAP 1. BÖLÜM BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL 34480

Vergi kimlik numarası : 3230891850

Ticaret Sicil No: 151099-5

E-Posta : ebokingturizm@gmail.com

Tel: +905531916392

Sorumlu kişi: Tarek Fahmy

Bültenimize abone olun

Abonelerimiz yeni tekliflerimizi çabucak öğrenecek ve özel bir indirim için
kuponu alacaklar!